ตะกร้าสินค้า
สินค้า ราคา จำนวน รวม
20 - 26 กันยายน 2562 ทัวร์จอร์เจีย PV GEO-TB7D4N-TK THE BEST OF GEORIA 48,888.00 48,888.00
ตลอดเดือนธันวาคม ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN DEC19 12,700.00 12,700.00
ตลอดเดือนพฤษภาคม ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS JOY SPRING 15,300.00 15,300.00
ตลอดเดือนพฤษภาคม ทัวร์ญี่ปุ่น TTNTR27 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงอมชมพูววว 5D3N 18,888.00 18,888.00
ตลอดเดือนกรกฎาคม ทัวร์ญี่ปุ่น ZFUK03 ONCE IN FUKUOKA 22,999.00 22,999.00
1 - 5 // 9 - 13 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY SEORAK-SEOUL 16,900.00 33,800.00
1 - 5 // 2 - 6 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 28 - 2 พฤศจิกายน 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง 26,888.00 26,888.00
ตลอดเดือนตุลาคม ทัวร์เกาหลี ZICN23 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N 15,999.00 15,999.00
1 - 3 // 15 - 17 // 28 - 30 // 29 - 31 // 31 - 2 ธันวาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีกระเช้านองปิง 3D2N CX 13,900.00 13,900.00
4 - 7 // 11 - 14 // 18 - 21 พฤศจิกายน 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR15 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฟินนาเล่ AUTUMN 4D3N 4 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง 24,888.00 24,888.00
13 - 15 // 27 - 29 ธันวาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3D2N RJ 16,900.00 16,900.00
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ทัวร์เกาหลี ZICN23 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N 15,999.00 15,999.00
15 - 17 // 22 - 24 // 29 - 01 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3D2N RJ 16,900.00 16,900.00
ตลอดเดือนตุลาคม ทัวร์เกาหลี ZICN22 KOREA THREE COLOR LEAVES 5D3N 16,999.00 16,999.00
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ทัวร์เกาหลี ZICN22 KOREA THREE COLOR LEAVES 5D3N 16,999.00 16,999.00
15 - 17 // 22 - 24 // 29 - 01 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG02 ฮ่องกง ไหว้พระ5วัดดัง 3D2N RJ 14,900.00 14,900.00
6 - 7 // 13 - 14 // 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก5ดาว 8,900.00 8,900.00
2 - 4 // 3 - 5 // 9 - 11 // 10 - 12 // 16 - 18 // 23 - 25 // 24 - 26 // 30 - 2 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก4ดาว 9,999.00 9,999.00
2 - 3 // 9 - 10 ตุลาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก5ดาว 8,900.00 8,900.00
6 - 8 // 12 - 14 // 13 - 15 // 19 - 21 // 20 - 22 // 26 - 28 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3D2N CX 3 วัน 2 คืน by CX ทัวร์ฮ่องกง ตุลาคม 2561 วันปิยะ 16,900.00 16,900.00
4 - 7 // 11 - 14 ตุลาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR02 โปรยิ้มยิ้ม ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ อินทร์แขวน SL 12,900.00 12,900.00
13 - 15 // 27 - 29 ธันวาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG02 ฮ่องกง ไหว้พระ5วัดดัง 3D2N RJ 15,900.00 15,900.00
7 - 10 // 13 - 16 // 20 - 23 // 28 - 31 ธันวาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวเนปิดอร์ SL 14,900.00 14,900.00
1 - 4 // 8 - 11 // 15 - 18 // 22 - 25 // 29 - 2 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวเนปิดอร์ SL 14,900.00 14,900.00
5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 26 - 30 // 27 - 31 // 28 - 1 ธันวาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR14 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ วันปีใหม่ 26,888.00 26,888.00
2 - 4 // 3 - 5 // 9 - 11 // 10 - 12 // 16 - 18 // 17 - 19 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์ฮ่องกง ZHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน 14,999.00 14,999.00
4 - 7 // 11 - 14 ตุลาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวเนปิดอร์ SL 13,900.00 13,900.00
"12 – 14 // 13 - 15 // 19 - 21 // 20 - 22 // 26 - 28 ตุลาคม 2561 " ชื่อโปรแกรม : EASY HONGKONG NGONGPING 3 วัน 2 คืน by CX ทัวร์ฮ่องกง ตุลาคม 2561 0 19,900.00 19,900.00
13 - 21 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : V16 NRJH 1014 Costa neoRomatica 7N JV 1 9 วัน 7 คืน by SQ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561 วันปิยะ 52,999.00 52,999.00
12-14 // 19-21 // 26-28 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : SHHXHKG4 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์ 3 วัน 2 คืน by HX ทัวร์ฮ่องกง ตุลาคม 2561 0 18,999.00 18,999.00
28 - 2 // 29 - 3 // 30 - 4 พฤศจิกายน 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR14 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง 24,888.00 24,888.00
3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 17 - 21 // 17 - 22 // 19 - 23 // 24 - 28 // 25 - 29 // 26 - 30 // 31 - 4 ตุลาคม 2561 ทัวร์เกาหลี ZICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N 23,999.00 23,999.00
1 - 3 // 7 - 9 // 8 - 10 // 14 - 16 // 15 - 17 // 21 - 23 // 22 - 24 // 28 - 30 // 29 - 31 // 30 - 1 // 31 - 2 ธันวาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก4ดาว 10,900.00 10,900.00
1 - 5 // 2 - 6 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 28 - 2 // 29 - 3 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์เกาหลี ZICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N 23,999.00 23,999.00
ตลอดเดือนธันวาคม ทัวร์ญี่ปุ่น TTNXJ66 TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N Nov-NewYear 29,888.00 29,888.00
3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 24 - 28 // 25 - 29 // 26 - 30 // 31 - 4 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561 วันปิยะ 26,888.00 26,888.00
4 - 7 // 11 - 14 // 18 - 21 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N MM 4 วัน 2 คืน by MM ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561 วันปิยะ 20,900.00 20,900.00
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ทัวร์มัลดีฟส์ รวมตั๋ว TTNPG01-Maldives Clubmed Finolhu (บินเช้า-กลับเช้า) 56,600.00 113,200.00
4 - 8 // 6 - 10 // 11 - 15 // 13 - 17 // 18 - 22 // 20 - 24 // 25 - 29 // 27 - 31 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : V03 HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season 5D3N 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 33,900.00 67,800.00
6 - 9 // 27 - 30 กันยายน 2561 ชื่อโปรแกรม : FD97 ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน3คืน 4 วัน 3 คืน by FD ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ กันยายน 2561 0 14,888.00 14,888.00
04 - 08 // 11 - 15 // 18 - 22 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR11 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 0 25,888.00 25,888.00
12 - 15 // 19 - 22 // 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : SUPERB BALI CALLING 4D3N 4 วัน 3 คืน by FD ทัวร์บาหลี กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 16,999.00 33,998.00
1 - 5 // 2 - 6 // 3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 24 - 28 // 25 - ชื่อโปรแกรม : W029 Summer Vacation 5 วัน 3 คืน by ZE ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2561 0 11,900.00 11,900.00
6 - 10 // 13 - 17 // 20 - 24 // 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TR86 SUPER Golden Route B Osaka Tokyo 5D4N 5 วัน 4 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 24,888.00 24,888.00
9 - 14 // 11 - 16 // 30 - 4 สิงหาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : V48 Hilight Russia 2 cities 6D (Mow-Led) TG 6 วัน 4 คืน by TG ทัวร์รัสเซีย สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ 49,900.00 49,900.00
ตลอดเดือนเมษายน ชื่อโปรแกรม : XW-T26 Taiwan Very Good 5 วัน 3 คืน by XW ทัวร์ไต้หวัน เมษายน 2561 วันสงกรานต์ 15,988.00 63,952.00
"04 – 08 // 05 – 09 // 11 – 15 // 12 – 16 // 18 – 22 // 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 // 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2561 // 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2561 " ชื่อโปรแกรม : EASY LIKE SNOW HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน by HB ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2561 วันตรุษจีน 29,900.00 598,000.00
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : SL77 Taiwan 5D3N 5 วัน 3 คืน by SL ทัวร์ไต้หวัน กุมภาพันธ์ 2561 0 14,888.00 14,888.00
22 - 28 มกราคม 2561 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : EU W14-3 รัสเซีย ล่าแสงเหนือ (มอสโคว์-มูร์มันสค์) 7 วัน 5 คืน by TG ทัวร์รัสเซีย มกราคม 2561 วันปีใหม่ 74,900.00 74,900.00
28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อโปรแกรม : ZDME13 NICE AURORA IN RUSSIA 8 วัน 5 คืน by EY ทัวร์รัสเซีย มกราคม 2561 0 59,900.00 119,800.00
2 - 6 // 4 - 8 // 6 - 10 // 8 - 12 // 10 - 14 // 12 - 16 // 14 - 18 // 16 - 20 // 18 - 22 // 20 - 24 // 24 - 28 // 26 - 2 // 28 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : TTNTR07 Tokyo ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง2 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2561 0 25,888.00 25,888.00
"01-06 // 06-11 // 08-13 // 13-18 // 15-20 // 20-25 ธันวาคม 2560 " ชื่อโปรแกรม : ZNRT07-1 HARMONY IN TOKYO 6 วัน 4 คืน by XW ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ 26,999.00 26,999.00
ตลอดเดือน มีนาคม 2561 (รายละเอียดวันที่เดินทาง และ ราคา ดูที่ตารางด้านล้างเลยค่ะ) ชื่อโปรแกรมทัวร์ : W003 KOREA WINTER 15,900.00 15,900.00
4 - 11 // 26 - 2 // 28 - 4 // 29 - 5 ธันวาคม 2560 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : CEK002C Russia Moscow StPetersburg Grand Russia 8D 8 วัน 5 คืน by EK ทัวร์รัสเซีย ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ วันปีใหม่ 57,900.00 810,600.00
1 - 5 // 8 - 12 // 15 - 19 // 22 - 26 ตุลาคม 2560 // 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560 TTNHB18 Hokkaido ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน by HB ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 32,888.00 32,888.00
1 - 5 // 2 - 6 // 3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 8 -12 // 9 - 13 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 -16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 24 - 28 // 25 - 29 W16 KOREA AUTUMN 14,900.00 149,000.00
20 - 28 กันยายน 2560 // 27 กันยายน – 05 ตุลาคม 2560 EASY WONDERFUL TURKEY (มีบินภายใน 1 เที่ยว) 9 วัน 6 คืน by TK ทัวร์ตุรกี กันยายน 2560 33,900.00 33,900.00
5 - 11 // 19 - 25 ตุลาคม 2560 CEK008 Mono Swiss 7 วัน 4 คืน by EK ทัวร์ยุโรป ตุลาคม 2560 วันปิยะ 59,900.00 59,900.00
7 - 11 // 14 - 18 // 21 - 25 ตุลาคม 2560 // 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 TTNXJ22 Tokyo Fuji Kawagoe ซุปตาร์ บัวลอย 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 28,888.00 57,776.00
1 - 3 // 8 - 10 // 15 - 17 // 22 - 24 // 29 - 1 กันยายน 2560 SH01 SUPERB SO SHIOK 3D SQ 3 วัน 2 คืน by SQ ทัวร์สิงคโปร์ กันยายน 2560 14,555.00 14,555.00
1 - 5 // 7 - 11 // 8 - 12 // 14 - 18 // 15 - 19 // 18 - 22 // 21 - 25 // 22 - 26 // 5 - 9 // 12 - 16 // 19 - 23 // 26 - 30 มกราคม 2561 // 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 // 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 TR99 Autumn Snow Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ 23,900.00 23,900.00
1 - 4 // 2 - 5 // 3 - 6 // 4 - 7 // 5 - 8 // 6 - 9 // 7 - 10 // 8 - 11 // 9 - 12 // 10 - 13 // 11 -14 // 12 - 15 // 13 - 16 // 14 - 17 // 15 - 18 // 16 - 19 // 17 - 20 // 18 - 21 // 19 - 22 // 20 - 23 // 21 - 24 // 22 - 25 // 23 - 26 // 24 - 27 // 25 - 28 BUSAN PLUS JOY AUTUMN 4D2N 4 วัน 2 คืน by ZE ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2560 วันปิยะ 12,200.00 12,200.00
5 - 9 // 8 - 12 // 16 - 20 // 22 - 26 ตุลาคม 2560 // 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2560 TTNTG11 Hokkaido ซุปตาร์ บัลเล่ต์ 5 วัน 3 คืน by TG ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 38,888.00 38,888.00
12 - 16 ตุลาคม 2560 EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI 5 วัน 4 คืน by XW ทัวร์จีน ตุลาคม 2560 วันปิยะ 16,999.00 16,999.00
6 - 8 // 21 - 23 // 22 - 24 ตุลาคม 2560 MMR012 โปรสุขใจ รับปีไก่ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน by SL ทัวร์พม่า ตุลาคม 2560 วันปิยะ 10,900.00 10,900.00
4 - 8 // 10 - 14 // 25 - 29 กันยายน 2560 TZ51 Tokyo Summer Cool Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน by TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 19,900.00 19,900.00
4 - 8 // 10 - 14 // 16 -20 // 25 - 29 กันยายน 2560 TZ48 Tokyo Summer Save Tokyo Kamakura Yokohama 5D3N 5 วัน 3 คืน by TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 19,900.00 19,900.00
12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 //24 - 28 // 25 - 29 // 26 - 30 // 27 - 31 // 28 - 1 // 29 - 2 // 30 - 3 // 31 - 4 ตุลาคม 2560 KOREA PLUS JOY AUTUMN IN SEORAK 5D3N 5 วัน 3 คืน by ZE ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2560 วันปิยะ 14,200.00 14,200.00
12 - 19 // 21 - 28 ตุลาคม 2560 CEK007 Germany Austria Czech 8 วัน 5 คืน by EK ทัวร์ยุโรป ตุลาคม 2560 วันปิยะ 49,900.00 49,900.00
4 - 8 // 7 - 11 // 11 - 15 // 14 - 18 // 18 - 22 // 21 - 25 // 25 - 29 // 28 - 1 ตุลาคม 2560 SHCLXJN532 โตเกียว เกี่ยวก้อย 5D3N XJ 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 28,900.00 28,900.00
20 - 29 ตุลาคม 2560 GPK0-6982 อิตาลี โรม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10D7N EK 10 วัน 7 คืน by EK ทัวร์อิตาลี ตุลาคม 2560 วันปิยะ 79,900.00 79,900.00
1 - 3 // 2 - 4 // 8 - 10 // 9 - 11 // 15 - 17 // 16 - 18 // 22 - 24 // 23 - 25 กันยายน 2560 MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู5ดาว SL 3 วัน 2 คืน by SL ทัวร์พม่า กันยายน 2560 12,900.00 12,900.00
8 - 10 // 9 - 11 // 21 - 23 กรกฎาคม 2560 MMR052 พม่า หลงรัก พุกาม 3D FD 3 วัน 2 คืน by FD ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 13,900.00 13,900.00
1 - 5 // 8 - 12 // 15 - 19 // 22 - 26 // 28 - 2 กันยายน 2560 ZKIX17 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5D3N XJ 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 27,900.00 27,900.00
4 - 8 // 11 - 15 // 18 - 22 // 25 - 29 สิงหาคม 2560 ZKIX17 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5D3N XJ 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ 28,900.00 28,900.00
12 - 15 // 19 - 22 // 20 - 23 // 22 - 25 ตุลาคม 2560 MMR02 โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4D SL 4 วัน 3 คืน by SL ทัวร์พม่า ตุลาคม 2560 วันปิยะ 12,900.00 12,900.00
8 - 12 // 22 - 26 กันยายน 2560 SHCSXWTSN1 เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง 5D4N XW 5 วัน 4 คืน by XW ทัวร์จีน กันยายน 2560 14,555.00 14,555.00
2 - 4 // 3 - 5 // 9 - 11 // 10 - 12 // 16 - 18 // 17 - 19 // 23 - 25 // 24 - 26 // 30 - 2 มิถุนายน 2560 MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู4ดาว DD 3 วัน 2 คืน by DD ทัวร์พม่า มิถุนายน 2560 9,999.00 9,999.00
1 - 4 // 8 - 11 // 15 - 18 // 22 - 25 ตุลาคม 2560 TZ15 The Lost Kansai3 Osaka Kyoto Kobe Amanohashidate 4D3N 4 วัน 3 คืน by TZ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 24,999.00 49,998.00
14 - 18 // 21 - 25 // 28 - 2 // 30 - 4 กันยายน 2560 TG-JH89 Hokkaido Lavender Lover 5D3N TG 5 วัน 3 คืน by TG ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 37,900.00 37,900.00
2 - 4 // 7 - 9 // 8 - 10 // 14 - 16 // 16 - 18 // 21 - 23 // 28 - 30 กรกฎาคม 2560 EASY SHOPPING IN MACAU FD 3D2N 3 วัน 2 คืน by FD ทัวร์จีน กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 7,900.00 15,800.00
"5 - 8 // 7 - 10 // 12 - 15 // 14 - 17 // 19 - 22 // 21 - 24 // 26 - 29 // 28 - 31 พฤษภาคม 2560 " D002 TRENDY JEJU 4D2N 4 วัน 2 คืน by LJ ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน 13,900.00 13,900.00
6 - 8 // 13 - 15 // 20 - 22 // 27 - 29 พฤษภาคม 2560 HKG001 ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ3มิติ UL 3 วัน 2 คืน by UL ทัวร์ฮ่องกง พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน 8,999.00 8,999.00
1 - 5 // 2 - 6 // 3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 24 - 28 // 25 - W05 KOREA 16,900.00 33,800.00
Promotion code
รวม
137 ฿3,783,839.00 THB