ตะกร้าสินค้า
สินค้า ราคา จำนวน รวม
1 - 5 // 9 - 13 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY SEORAK-SEOUL 16,900.00 33,800.00
1 - 5 // 2 - 6 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 28 - 2 พฤศจิกายน 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง 26,888.00 26,888.00
ตลอดเดือนตุลาคม ทัวร์เกาหลี ZICN23 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N 15,999.00 15,999.00
1 - 3 // 15 - 17 // 28 - 30 // 29 - 31 // 31 - 2 ธันวาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG01 ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรีกระเช้านองปิง 3D2N CX 13,900.00 13,900.00
4 - 7 // 11 - 14 // 18 - 21 พฤศจิกายน 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR15 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฟินนาเล่ AUTUMN 4D3N 4 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง 24,888.00 24,888.00
13 - 15 // 27 - 29 ธันวาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3D2N RJ 16,900.00 16,900.00
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ทัวร์เกาหลี ZICN23 KOREA AUTUMN BREEZE 5D3N 15,999.00 15,999.00
15 - 17 // 22 - 24 // 29 - 01 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG03 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3D2N RJ 16,900.00 16,900.00
ตลอดเดือนตุลาคม ทัวร์เกาหลี ZICN22 KOREA THREE COLOR LEAVES 5D3N 16,999.00 16,999.00
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ทัวร์เกาหลี ZICN22 KOREA THREE COLOR LEAVES 5D3N 16,999.00 16,999.00
15 - 17 // 22 - 24 // 29 - 01 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG02 ฮ่องกง ไหว้พระ5วัดดัง 3D2N RJ 14,900.00 14,900.00
6 - 7 // 13 - 14 // 27 - 28 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก5ดาว 8,900.00 8,900.00
2 - 4 // 3 - 5 // 9 - 11 // 10 - 12 // 16 - 18 // 23 - 25 // 24 - 26 // 30 - 2 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก4ดาว 9,999.00 9,999.00
2 - 3 // 9 - 10 ตุลาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก5ดาว 8,900.00 8,900.00
6 - 8 // 12 - 14 // 13 - 15 // 19 - 21 // 20 - 22 // 26 - 28 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3D2N CX 3 วัน 2 คืน by CX ทัวร์ฮ่องกง ตุลาคม 2561 วันปิยะ 16,900.00 16,900.00
4 - 7 // 11 - 14 ตุลาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR02 โปรยิ้มยิ้ม ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ อินทร์แขวน SL 12,900.00 12,900.00
13 - 15 // 27 - 29 ธันวาคม 2561 ทัวร์ฮ่องกง BT-HKG02 ฮ่องกง ไหว้พระ5วัดดัง 3D2N RJ 15,900.00 15,900.00
7 - 10 // 13 - 16 // 20 - 23 // 28 - 31 ธันวาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวเนปิดอร์ SL 14,900.00 14,900.00
1 - 4 // 8 - 11 // 15 - 18 // 22 - 25 // 29 - 2 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวเนปิดอร์ SL 14,900.00 14,900.00
5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 26 - 30 // 27 - 31 // 28 - 1 ธันวาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR14 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ วันปีใหม่ 26,888.00 26,888.00
2 - 4 // 3 - 5 // 9 - 11 // 10 - 12 // 16 - 18 // 17 - 19 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์ฮ่องกง ZHKG02 มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน 14,999.00 14,999.00
4 - 7 // 11 - 14 ตุลาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR002 บินลัดฟ้าสู่พม่า พาเที่ยวเนปิดอร์ SL 13,900.00 13,900.00
"12 – 14 // 13 - 15 // 19 - 21 // 20 - 22 // 26 - 28 ตุลาคม 2561 " ชื่อโปรแกรม : EASY HONGKONG NGONGPING 3 วัน 2 คืน by CX ทัวร์ฮ่องกง ตุลาคม 2561 0 19,900.00 19,900.00
13 - 21 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : V16 NRJH 1014 Costa neoRomatica 7N JV 1 9 วัน 7 คืน by SQ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561 วันปิยะ 52,999.00 52,999.00
12-14 // 19-21 // 26-28 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : SHHXHKG4 ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์ 3 วัน 2 คืน by HX ทัวร์ฮ่องกง ตุลาคม 2561 0 18,999.00 18,999.00
28 - 2 // 29 - 3 // 30 - 4 พฤศจิกายน 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR14 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น พฤศจิกายน 2561 วันลอยกระทง 24,888.00 24,888.00
3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 17 - 21 // 17 - 22 // 19 - 23 // 24 - 28 // 25 - 29 // 26 - 30 // 31 - 4 ตุลาคม 2561 ทัวร์เกาหลี ZICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N 23,999.00 23,999.00
1 - 3 // 7 - 9 // 8 - 10 // 14 - 16 // 15 - 17 // 21 - 23 // 22 - 24 // 28 - 30 // 29 - 31 // 30 - 1 // 31 - 2 ธันวาคม 2561 ทัวร์พม่า BT-MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD พัก4ดาว 10,900.00 10,900.00
1 - 5 // 2 - 6 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 28 - 2 // 29 - 3 พฤศจิกายน 2561 ทัวร์เกาหลี ZICN24 KOREA FALL IN LOVE 5D3N 23,999.00 23,999.00
ตลอดเดือนธันวาคม ทัวร์ญี่ปุ่น TTNXJ66 TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N Nov-NewYear 29,888.00 29,888.00
3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 24 - 28 // 25 - 29 // 26 - 30 // 31 - 4 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561 วันปิยะ 26,888.00 26,888.00
4 - 7 // 11 - 14 // 18 - 21 ตุลาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N MM 4 วัน 2 คืน by MM ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561 วันปิยะ 20,900.00 20,900.00
ตลอดเดือนพฤศจิกายน ทัวร์มัลดีฟส์ รวมตั๋ว TTNPG01-Maldives Clubmed Finolhu (บินเช้า-กลับเช้า) 56,600.00 113,200.00
4 - 8 // 6 - 10 // 11 - 15 // 13 - 17 // 18 - 22 // 20 - 24 // 25 - 29 // 27 - 31 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : V03 HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season 5D3N 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 33,900.00 67,800.00
6 - 9 // 27 - 30 กันยายน 2561 ชื่อโปรแกรม : FD97 ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน3คืน 4 วัน 3 คืน by FD ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์ กันยายน 2561 0 14,888.00 14,888.00
04 - 08 // 11 - 15 // 18 - 22 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TTNTR11 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 0 25,888.00 25,888.00
12 - 15 // 19 - 22 // 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : SUPERB BALI CALLING 4D3N 4 วัน 3 คืน by FD ทัวร์บาหลี กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 16,999.00 33,998.00
1 - 5 // 2 - 6 // 3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 24 - 28 // 25 - ชื่อโปรแกรม : W029 Summer Vacation 5 วัน 3 คืน by ZE ทัวร์เกาหลี มิถุนายน 2561 0 11,900.00 11,900.00
6 - 10 // 13 - 17 // 20 - 24 // 27 - 30 กรกฎาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : TR86 SUPER Golden Route B Osaka Tokyo 5D4N 5 วัน 4 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 24,888.00 24,888.00
9 - 14 // 11 - 16 // 30 - 4 สิงหาคม 2561 ชื่อโปรแกรม : V48 Hilight Russia 2 cities 6D (Mow-Led) TG 6 วัน 4 คืน by TG ทัวร์รัสเซีย สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ 49,900.00 49,900.00
ตลอดเดือนเมษายน ชื่อโปรแกรม : XW-T26 Taiwan Very Good 5 วัน 3 คืน by XW ทัวร์ไต้หวัน เมษายน 2561 วันสงกรานต์ 15,988.00 63,952.00
"04 – 08 // 05 – 09 // 11 – 15 // 12 – 16 // 18 – 22 // 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 // 25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2561 // 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2561 " ชื่อโปรแกรม : EASY LIKE SNOW HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน by HB ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2561 วันตรุษจีน 29,900.00 598,000.00
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : SL77 Taiwan 5D3N 5 วัน 3 คืน by SL ทัวร์ไต้หวัน กุมภาพันธ์ 2561 0 14,888.00 14,888.00
22 - 28 มกราคม 2561 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : EU W14-3 รัสเซีย ล่าแสงเหนือ (มอสโคว์-มูร์มันสค์) 7 วัน 5 คืน by TG ทัวร์รัสเซีย มกราคม 2561 วันปีใหม่ 74,900.00 74,900.00
28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อโปรแกรม : ZDME13 NICE AURORA IN RUSSIA 8 วัน 5 คืน by EY ทัวร์รัสเซีย มกราคม 2561 0 59,900.00 119,800.00
2 - 6 // 4 - 8 // 6 - 10 // 8 - 12 // 10 - 14 // 12 - 16 // 14 - 18 // 16 - 20 // 18 - 22 // 20 - 24 // 24 - 28 // 26 - 2 // 28 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : TTNTR07 Tokyo ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว ยกกำลัง2 5D3N 5 วัน 3 คืน by TR ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2561 0 25,888.00 25,888.00
"01-06 // 06-11 // 08-13 // 13-18 // 15-20 // 20-25 ธันวาคม 2560 " ชื่อโปรแกรม : ZNRT07-1 HARMONY IN TOKYO 6 วัน 4 คืน by XW ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ 26,999.00 26,999.00
ตลอดเดือน มีนาคม 2561 (รายละเอียดวันที่เดินทาง และ ราคา ดูที่ตารางด้านล้างเลยค่ะ) ชื่อโปรแกรมทัวร์ : W003 KOREA WINTER 15,900.00 15,900.00
4 - 11 // 26 - 2 // 28 - 4 // 29 - 5 ธันวาคม 2560 ชื่อโปรแกรมทัวร์ : CEK002C Russia Moscow StPetersburg Grand Russia 8D 8 วัน 5 คืน by EK ทัวร์รัสเซีย ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ วันปีใหม่ 57,900.00 810,600.00
1 - 5 // 8 - 12 // 15 - 19 // 22 - 26 ตุลาคม 2560 // 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560 TTNHB18 Hokkaido ซุปตาร์ แดงจ๊าด ส้มจี๊ด 5 วัน 3 คืน by HB ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 32,888.00 32,888.00
1 - 5 // 2 - 6 // 3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 8 -12 // 9 - 13 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 -16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 24 - 28 // 25 - 29 W16 KOREA AUTUMN 14,900.00 149,000.00
20 - 28 กันยายน 2560 // 27 กันยายน – 05 ตุลาคม 2560 EASY WONDERFUL TURKEY (มีบินภายใน 1 เที่ยว) 9 วัน 6 คืน by TK ทัวร์ตุรกี กันยายน 2560 33,900.00 33,900.00
5 - 11 // 19 - 25 ตุลาคม 2560 CEK008 Mono Swiss 7 วัน 4 คืน by EK ทัวร์ยุโรป ตุลาคม 2560 วันปิยะ 59,900.00 59,900.00
7 - 11 // 14 - 18 // 21 - 25 ตุลาคม 2560 // 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 TTNXJ22 Tokyo Fuji Kawagoe ซุปตาร์ บัวลอย 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 28,888.00 57,776.00
1 - 3 // 8 - 10 // 15 - 17 // 22 - 24 // 29 - 1 กันยายน 2560 SH01 SUPERB SO SHIOK 3D SQ 3 วัน 2 คืน by SQ ทัวร์สิงคโปร์ กันยายน 2560 14,555.00 14,555.00
1 - 5 // 7 - 11 // 8 - 12 // 14 - 18 // 15 - 19 // 18 - 22 // 21 - 25 // 22 - 26 // 5 - 9 // 12 - 16 // 19 - 23 // 26 - 30 มกราคม 2561 // 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 // 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 TR99 Autumn Snow Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน by TR-TZ ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ 23,900.00 23,900.00
1 - 4 // 2 - 5 // 3 - 6 // 4 - 7 // 5 - 8 // 6 - 9 // 7 - 10 // 8 - 11 // 9 - 12 // 10 - 13 // 11 -14 // 12 - 15 // 13 - 16 // 14 - 17 // 15 - 18 // 16 - 19 // 17 - 20 // 18 - 21 // 19 - 22 // 20 - 23 // 21 - 24 // 22 - 25 // 23 - 26 // 24 - 27 // 25 - 28 BUSAN PLUS JOY AUTUMN 4D2N 4 วัน 2 คืน by ZE ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2560 วันปิยะ 12,200.00 12,200.00
5 - 9 // 8 - 12 // 16 - 20 // 22 - 26 ตุลาคม 2560 // 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2560 TTNTG11 Hokkaido ซุปตาร์ บัลเล่ต์ 5 วัน 3 คืน by TG ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 38,888.00 38,888.00
12 - 16 ตุลาคม 2560 EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI 5 วัน 4 คืน by XW ทัวร์จีน ตุลาคม 2560 วันปิยะ 16,999.00 16,999.00
6 - 8 // 21 - 23 // 22 - 24 ตุลาคม 2560 MMR012 โปรสุขใจ รับปีไก่ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน by SL ทัวร์พม่า ตุลาคม 2560 วันปิยะ 10,900.00 10,900.00
4 - 8 // 10 - 14 // 25 - 29 กันยายน 2560 TZ51 Tokyo Summer Cool Tokyo Fuji 5 วัน 3 คืน by TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 19,900.00 19,900.00
4 - 8 // 10 - 14 // 16 -20 // 25 - 29 กันยายน 2560 TZ48 Tokyo Summer Save Tokyo Kamakura Yokohama 5D3N 5 วัน 3 คืน by TZ ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 19,900.00 19,900.00
12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 //24 - 28 // 25 - 29 // 26 - 30 // 27 - 31 // 28 - 1 // 29 - 2 // 30 - 3 // 31 - 4 ตุลาคม 2560 KOREA PLUS JOY AUTUMN IN SEORAK 5D3N 5 วัน 3 คืน by ZE ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 2560 วันปิยะ 14,200.00 14,200.00
12 - 19 // 21 - 28 ตุลาคม 2560 CEK007 Germany Austria Czech 8 วัน 5 คืน by EK ทัวร์ยุโรป ตุลาคม 2560 วันปิยะ 49,900.00 49,900.00
4 - 8 // 7 - 11 // 11 - 15 // 14 - 18 // 18 - 22 // 21 - 25 // 25 - 29 // 28 - 1 ตุลาคม 2560 SHCLXJN532 โตเกียว เกี่ยวก้อย 5D3N XJ 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 28,900.00 28,900.00
20 - 29 ตุลาคม 2560 GPK0-6982 อิตาลี โรม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10D7N EK 10 วัน 7 คืน by EK ทัวร์อิตาลี ตุลาคม 2560 วันปิยะ 79,900.00 79,900.00
1 - 3 // 2 - 4 // 8 - 10 // 9 - 11 // 15 - 17 // 16 - 18 // 22 - 24 // 23 - 25 กันยายน 2560 MMR04 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู5ดาว SL 3 วัน 2 คืน by SL ทัวร์พม่า กันยายน 2560 12,900.00 12,900.00
8 - 10 // 9 - 11 // 21 - 23 กรกฎาคม 2560 MMR052 พม่า หลงรัก พุกาม 3D FD 3 วัน 2 คืน by FD ทัวร์พม่า กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 13,900.00 13,900.00
1 - 5 // 8 - 12 // 15 - 19 // 22 - 26 // 28 - 2 กันยายน 2560 ZKIX17 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5D3N XJ 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 27,900.00 27,900.00
4 - 8 // 11 - 15 // 18 - 22 // 25 - 29 สิงหาคม 2560 ZKIX17 FRESH OSAKA TAKAYAMA 5D3N XJ 5 วัน 3 คืน by XJ ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ 28,900.00 28,900.00
12 - 15 // 19 - 22 // 20 - 23 // 22 - 25 ตุลาคม 2560 MMR02 โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4D SL 4 วัน 3 คืน by SL ทัวร์พม่า ตุลาคม 2560 วันปิยะ 12,900.00 12,900.00
8 - 12 // 22 - 26 กันยายน 2560 SHCSXWTSN1 เทียนสิน รถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง 5D4N XW 5 วัน 4 คืน by XW ทัวร์จีน กันยายน 2560 14,555.00 14,555.00
2 - 4 // 3 - 5 // 9 - 11 // 10 - 12 // 16 - 18 // 17 - 19 // 23 - 25 // 24 - 26 // 30 - 2 มิถุนายน 2560 MMR001 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู4ดาว DD 3 วัน 2 คืน by DD ทัวร์พม่า มิถุนายน 2560 9,999.00 9,999.00
1 - 4 // 8 - 11 // 15 - 18 // 22 - 25 ตุลาคม 2560 TZ15 The Lost Kansai3 Osaka Kyoto Kobe Amanohashidate 4D3N 4 วัน 3 คืน by TZ ทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2560 วันปิยะ 24,999.00 49,998.00
14 - 18 // 21 - 25 // 28 - 2 // 30 - 4 กันยายน 2560 TG-JH89 Hokkaido Lavender Lover 5D3N TG 5 วัน 3 คืน by TG ทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน 2560 37,900.00 37,900.00
2 - 4 // 7 - 9 // 8 - 10 // 14 - 16 // 16 - 18 // 21 - 23 // 28 - 30 กรกฎาคม 2560 EASY SHOPPING IN MACAU FD 3D2N 3 วัน 2 คืน by FD ทัวร์จีน กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 7,900.00 15,800.00
"5 - 8 // 7 - 10 // 12 - 15 // 14 - 17 // 19 - 22 // 21 - 24 // 26 - 29 // 28 - 31 พฤษภาคม 2560 " D002 TRENDY JEJU 4D2N 4 วัน 2 คืน by LJ ทัวร์เกาหลี พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน 13,900.00 13,900.00
6 - 8 // 13 - 15 // 20 - 22 // 27 - 29 พฤษภาคม 2560 HKG001 ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ3มิติ UL 3 วัน 2 คืน by UL ทัวร์ฮ่องกง พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน 8,999.00 8,999.00
1 - 5 // 2 - 6 // 3 - 7 // 4 - 8 // 5 - 9 // 6 - 10 // 7 - 11 // 8 - 12 // 9 - 13 // 10 - 14 // 11 - 15 // 12 - 16 // 13 - 17 // 14 - 18 // 15 - 19 // 16 - 20 // 17 - 21 // 18 - 22 // 19 - 23 // 20 - 24 // 21 - 25 // 22 - 26 // 23 - 27 // 24 - 28 // 25 - W05 KOREA 16,900.00 33,800.00
Promotion code
รวม
132 ฿3,665,064.00 THB